Harmonogram zebrań wyborczych w sołectwach na terenie gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

 

Lp.

Sołectwo

Lokal wyborczy

Termin zebrania

(data/godzina)

 

Imię i nazwisko pracownika odpowiedzialnego za przeprowadzenie wyborów

1.

Brzozowa

Mieszkanie Sołtysa

26.01.2015/11.00

M. Markowski

2.

Dobre

Szkoła Podstawowa

26.01.2015/16.00

M. Markowski

3.

Kąty

Mieszkanie Sołtysa

17.02.2015/17.00

S. Rybak

4.

Kępa Chotecka

Świetlica Wiejska

27.01.2015/16.00

M. Markowski

5.

Kłodnica

Świetlica Wiejska

28.01.2015/11.00

E. Pastwa

6.

Kosiorów

Remiza OSP

28.01.2015/16.00

A. Wosik

7.

Lubomirka

Mieszkanie Sołtysa

29.01.2015/11.00

O. Krawczyk

8.

Machów

Mieszkanie Sołtysa

29.01.2015/16.00

E. Kurek

9.

Majdany

Mieszkanie Sołtysa

20.02.2015/15.00

M. Markowski

10.

Podgórz

Świetlica Wiejska

13.02.2015/godzina w zawiadomieniu

A. Sikora

11.

Polanówka

Remiza OSP Wólka P.

02.02.2015/14.00

B. Kosior

12.

Rogów

Remiza OSP

02.02.2015/16.00

M. Markowski

13.

Rybaki

Szkoła Podst. Zagłoba

03.02.2015/18.00

B. Nowak

14.

Szczekarków

„Szczekarkówka”

29.01.2015/18.00

A. Kaślikowska

15.

Szczekarków Kolonia

Świetlica Wiejska

04.02.2015/11.00

E. Przepiórka

16.

Szkuciska

Mieszkanie Sołtysa

04.02.2015/16.00

M. Markowski

17.

Urządków

GBP w Wilkowie

05.02.2015/11.00

W. Brzozowski

18.

Wilków

GBP w Wilkowie

05.02.2015/15.00

H. Tajer

19.

Wilków Kolonia

Mieszkanie Sołtysa

06.02.2015/11.00

D. Kuś

20.

Wólka Polanowska

Remiza OSP

06.02.2015/16.00

T. Kawałek

21.

Wrzelów Kolonia

Mieszkanie Sołtysa

09.02.2015/11.00

M. Walat

22.

Zagłoba

Szkoła Podstawowa

09.02.2015/16.00

M. Markowski

23.

Zarudki

Mieszkanie Sołtysa

10.02.2015/11.00

A. Wosik

24.

Zastów Karczmiski

Mieszkanie Sołtysa

10.02.2015/16.00

S. Jodłowska

25.

Zastów Polanowski

Świetlica Wiejska

11.02.2015/11.00

T. Kawałek

26.

Żmijowiska

Remiza OSP

11.02.2015/16.00

K. Dzierżak

Uprzejmie informujemy, iż terminy zebrań sołeckich mogą ulec zmianie. Na 7 dni przed datą planowanego zebrania wyborczego, do urzędujących sołtysów wsi zostaną dostarczone zawiadomienie o zebraniach z podaniem daty i godziny oraz wyznaczonego miejsca. Prosimy o udział w zebraniach.

UWAGA

Z uwagi na Sesję budżetową wszystkie zebrania zarządzone na dzień 30 stycznia 2015 r. zostały przesuniete na dzień 13 lutego 2015 r godzina w zawiadomieniu.

Data: 
wtorek, 20 Styczeń, 2015 - 13:30