Informacja

Wersja do wydrukuPDF version

Wójt Gminy Wilków zgodnie z art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referen­dum lokalnym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 318) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw We­wnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandyda­tów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powo­ływania komisji (Dz. U. z 2003 r. Nr 74, poz. 671 z późn. zm.) informuje, że w dniu13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 9°° w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad - pokój nr 102) odbędzie się publiczne losowanie składów osobowych obwodowych komisji do spraw refe­rendum na terenie gminy Wilków.

 

Wójt Gminy Wilków

/-/ Joanna Kowalska

Data: 
poniedziałek, 10 Sierpień, 2015 - 19:30