INFORMACJA

Wersja do wydrukuPDF version

W związku z zainteresowaniem stowarzyszeń i innych organizacji programem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju" zwracam się z prośbą o pilne zamieszczenie na stronach internetowych Państwa urzędów informacji o możliwości aplikowania do dnia 29 marca 2019 r. go tego programu. Proszę o podanie w ogłoszeniu linku:
O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.
Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz kosztów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, pod wyżej podanym linkiem.

 

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon treść infromacji259.9700000000000272848 KB
Data: 
czwartek, 21 Marzec, 2019 - 08:15