INFORMACJA

Wersja do wydrukuPDF version

W dniu 14 lutego LGD Owocowy Szlak poinformowała o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina Wilków, Stowarzyszenie Klub Seniora z Gminy Wilków, Stowarzyszenie Kobiet Rogowianki, Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkowia oraz LKS „Wilki” skorzystali z naborów i złożyli wnioski z zakresów tematycznych:

  • Wsparcie działań dotyczących wyposażenia grup kultywujących dziedzictwo obszaru - projekt grantowy
  • Wsparcie grup promujących zasoby regionu - projekt grantowy
  • Budowa małej architektury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej - projekt grantowy,

 na łączną kwotę 167 268,26 zł.

 

Gmina Wilków złożyła wniosek o powierzeniu grantu w zakresie tematycznym grantu: Wsparcie działań dotyczących wyposażenia grup kultywujących dziedzictwo obszaru na zakup strojów ludowych dla uczniów Zespołu Szkół w Wilkowie na kwotę 15 571,80 zł.

 

Lubowy Klub Sportowy „Wilki” złożył wniosek o powierzeniu grantu w zakresie tematycznym grantu: Budowa małej architektury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na Wykonanie utwardzenia kostką brukową, wybudowanie wiaty rekreacyjnej oraz zakupu stojaków na rowery na kwotę: 48 602,02 zł.

 

Klub Seniora w Gminie Wilków złożył wniosek o powierzeniu grantu w zakresie tematycznym grantu: Wsparcie działań dotyczących wyposażenia grup kultywujących dziedzictwo obszaru na zakup stroju ludowego powiślańskiego, szafy oraz akcesoriów niezbędnych do utrzymania strojów w należytym stanie na kwotę 32 124,47 zł.

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowie złożyło wniosek o powierzeniu grantu w zakresie tematycznym grantu Wsparcie grup promujących zasoby regionu na zakup namiotu i wyposażenie niezbędnego do kultywowania dziedzictwa kulinarnego podczas imprez plenerowych na kwotę  9 373,78 zł.

Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki” złożyło trzy wnioski:

1. wniosek o powierzeniu grantu w zakresie tematycznym grantu Wsparcie grup promujących zasoby regionu na zakup namiotu oraz wyposażenia niezbędnego do wykonania warsztatów, pokazów kulinarnych w celu kultywowania dziedzictw kulinarnego obszaru na kwotę 10 577,89 zł.

2. wniosek o powierzeniu grantu w zakresie tematycznym grantu: Wsparcie działań dotyczących wyposażenia grup kultywujących dziedzictwo obszaru na zakup strojów ludowych dla Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki w celu kultywowania dziedzictw kulturowego poprzez taniec i udział w wydarzeniach poświęconych kultywowaniu dziedzictwa kulturowego na kwotę 16 221,60 zł

 

3. wniosek o powierzeniu grantu w zakresie tematycznym grantu: Budowa małej architektury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej na budowę placu zabaw z elementami siłowni na kwotę 34 796,70 zł.

 

Wnioski z ramienia Urzędu Gminy Wilków opracowała Pani Anita Lasota.

Data: 
piątek, 29 Marzec, 2019 - 09:30