INFORMACJA

Wersja do wydrukuPDF version

Urząd Gminy Wilków informuje, że ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z powyższym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wilków należy wpłacać do sołtysa lub na konto o numerze: 53 8731 0001 0200 0055 2000 0090

Data: 
wtorek, 28 Styczeń, 2020 - 11:45