Informacja dla mieszkańców

Wersja do wydrukuPDF version

W związku z pismem z dnia 25 lipca 2019 r. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że w dniu 1 sierpnia 2019 r. na terenie województwa lubelskiego przeprowadzony będzie wojewódzki trening uruchamiania systemów alarmowych i ich pracy - Systemu Wykrywania i Alarmowania.

Włączenie syren odbędzie się na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

W ramach treningu w dniu 1 sierpnia 2019 r, o godz. 1700 będzie podawany głośny sygnał akustyczny alarmowy dla ludności województwa lubelskiego - ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę. Będzie to sygnał ćwiczebny, dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z  treści komunikatu.

Data: 
czwartek, 1 Sierpień, 2019 - 09:45