INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie III z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Wersja do wydrukuPDF version

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Wilków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 02 maja 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wilków do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 1, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 02 maja 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wilków.

§ 3

W dniu 02 maja 2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy Wilków odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Lublinie III

Piotr Tadeusz Łaguna

 

 

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Wilków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Lublinie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 02 maja 2019 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wilków do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 1, 

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 02 maja 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy Wilków.

§ 3

W dniu 02 maja 2019 r. o godz. 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy Wilków odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 3

- Nr 4

- Nr 5

- Nr 6

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Lublinie III

Piotr Tadeusz Łaguna

 

 

 

Data: 
poniedziałek, 29 Kwiecień, 2019 - 12:30