Informacja o stratach przymrozkowych

Wersja do wydrukuPDF version

   Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy Wilków od dnia 15 maja 2017 r. (poniedziałek) przyjmowane będą zgłoszenia dotyczące strat spowodowanych wystąpieniem przymrozków wiosennych.

            Straty powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej w terminie 7 dni od wystąpienia zjawiska lub stwierdzenia jego skutków do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce wystąpienia. W związku z faktem, że straty spowodowane przymrozkami wiosennymi nie uwidaczniają się od razu po wystąpieniu zjawiska, termin zakończenia przyjmowania zgłoszeń zostanie podany w odrębnej informacji. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń dostępnych u sołtysa, w Urzędzie Gminy Wilków oraz na stronie internetowej www.gminawilkow.pl  

            Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

            W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze składa się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na terenie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce zamieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbiorczy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą na podstawie oświadczenia rolnika.

            Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, formularz oświadczenia o stratach składa do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia upraw. W przypadku gdy uprawy te są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej z nich. Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe, rolnik przekazuje do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia większej części upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego. W przypadku, gdy gospodarstwo rolne posiada grunty rolne poza województwem lubelskim i na gruntach tych powstały szkody, rolnik kontaktuje się z gminami na terenie tych województw. Składa do nich odpowiednie dokumenty opracowane przez właściwe urzędy wojewódzkie lub inne instytucje, w zależności od procedury. Po sporządzeniu protokołów cząstkowych, producent rolny przekazuje je komisji właściwej ze względu na położenie największej części gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Oświadczenie233.7299999999999897682 KB
Data: 
czwartek, 27 Kwiecień, 2017 - 15:00