Informacja Otwarty Konkurs Ofert

Wersja do wydrukuPDF version

Wójt Gminy Wilków zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Wilków do zgłaszania swoich reprezentantów, do udziału w pracach Komisji Konkursowej w Otwartym Konkursie Ofert.
 
1.    Kandydatów w formie pisemnej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.    Każdy z ww. podmiotów może zgłosić jednego kandydata.
3.    Zgłoszenie winno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.
4.    Termin i miejsce zgłaszania kandydatów: do 6 marca 2017 r. do godziny 15:00, Sekretariat Urzędu Gminy Wilków.
5.    Zgłoszenia złożone po terminie lub niepodpisane przez osoby upoważnione nie będą rozpatrywane.

 

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon 2017-02-28-10-32-01-01.pdf210.2700000000000102318 KB
Data: 
wtorek, 28 luty, 2017 - 10:30