INFORMACJA WÓJTA GMINY WILKÓW

Wersja do wydrukuPDF version

Wójt Gminy Wilków wykonując obowiązek zawarty w art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości „Uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego” złożoną przez KS „Jaworzanka” Rogów na realizację zadania publicznego - w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wilków.

            Uproszczona oferta podlega podaniu do publicznej wiadomości na okres 7 dni. W tym terminie można zgłaszać Wójtowi Gminy uwagi dotyczące złożonej oferty. Do zgłaszania uwag uprawniona jest każda osoba fizyczna i prawna.

            Po upływie siedmiodniowego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Informacja Wojta Gminy Wilków229.4000000000000056843 KB
PDF icon Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego1.159999999999999920064 MB
Data: 
piątek, 17 Marzec, 2017 - 09:45