Jubileusz 130 lecia OSP Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

            W dniu 8 czerwca 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie świętowała Jubileusz 130-lecia założenia. Na uroczystości nie zabrakło władz Gminy w osobach Henryka Pawłowskiego – Przewodniczący Rady Gminy wraz z Radą Gminy oraz Wójta Gminy Wilków Pani Joanny Kowalskiej, uroczystość również uświetnili: Krzysztof Hetman –Poseł do Parlamentu Europejskiego, Grzegorz Kapusta - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Zenon Rodzik – Starosta Powiatu Opolskiego, Jan Łopata – Poseł na Sejm RP,  Roman Radzikowski – Wójt Gminy Łaziska, Edward Rudnicki – Sekretarz Gminy Karczmiska, Dariusz Wróbel – Burmistrz Opola Lubelskiego i wielu innych gości. Obchody Jubileuszowe rozpoczęły się przemarszem na uroczystą Mszę Świętą do Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Świętego Floriana i Urszuli w Wilkowie, którą odprawili księża: ks. Przemysław Świderczuk oraz kapelan straży ks. Adam Lemieszek. Po Mszy Świętej pod akompaniamentem Orkiestry Dętej z Poniatowej Jubilaci wraz z przybyłymi gośćmi przemaszerowali na plac przed strażnicą OSP w Wilkowie. Oficjalną część imprezy prowadził druh Marcin Markowski witając przybyłych gości. Nastepnie głos zabrała Wójt Gminy Wilków Joanna Kowalska oraz przybyli goście składając życzenia Jubilatom. Po części oficjalnej zebrani przed strażnicą OSP strażacy oraz goście udali się na dalsze obchody Jubileuszu 130 - lecia do Domu Weselnego „Szczekarkówka”.  Strażakom z OSP Wilków przy okazji 130 lecia zostały wręczone odznaczenia:

Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa Zostali Wyróżnieni:

1. Filipek Piotr s. Władysława

2. Kutyła Leszek s. Zdzisława

3. Kuś Andrzej s. Bolesława

Srebrnym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa Zostali Wyróżnieni:

1. Charchuła Marcin s. Mariana

2. Drąg Karol s. Tadeusza

3. Dzierżak Grzegorz s. Janusza

4. Kania Dariusz s. Jana

5. Madejek Dariusz s. Mariana

6.Sanecki Zbigniew s. Jana

Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa Zostali Wyróżnieni:

1. Czajka Krzysztof s. Mieczysława

2. Drąg Mateusz s. Tadeusza

3. Drąg Krzysztof s. Pawła

4. Kowalski Kamil s. Wiesława

5. Lasota Marcin s. Czesława

6. Madejek Michał s. Dariusza

7. Majewski Paweł s. Stanisława

8. Markowski Marcin s. Jerzego

9. Świerkosz Karol s. Wojciecha

10. Świerkosz Michał s. Wojciecha

Odznaką  Wzorowy Strażak Zostali Wyróżnieni:

1. Czarnecki Patryk s. Krzysztofa

2.Madejek Robert s. Dariusza

Odznaką za wysługę lat Zostali Wyróżnieni:

1. 40 lecie – Wosik Marek

2. 40 lecie – Lasota Czesław

3. 40 lecie – Piątek Zbigniew

4. 30 lecie – Czaja Janusz

5. 30 lecie – Drąg Tadeusz

6. 25 lecie – Lejwoda  Jacek

7. 25 lecie – Skorek Janusz

Data: 
wtorek, 12 Czerwiec, 2018 - 11:00