Konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wersja do wydrukuPDF version

Uprzejmie informuję, że został ogłoszony Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju.

Strategicznym celem programu jest wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski oraz wspieranie działań mających na celu trwałe upamiętnienie tych wydarzeń.

Głównym celem Programu jest zaangażowanie w opiekę nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami jak największej liczby różnych podmiotów, w celu zwiększenia wiedzy o historii naszego kraju, zwłaszcza o jej najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych aspektach, i dzięki temu wzmocnienie świadomości obywatelskiej i postaw patriotycznych.

W ramach programu mogą być finansowane m. in. remonty obiektów grobownictwa wojennego (szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań oraz limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania określa załącznik nr 1 do Programu). O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

  1. samorządowe instytucje kultury niebędące muzeami w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2012, poz. 987 )2;
  2. organizacje pozarządowe;
  3. jednostki samorządu terytorialnego;
  4. uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne;
  5. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

x ernun naboru wniosków określona do dnia 31 stycznia 2017 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się na stronie Ministerstwa KiDN, w zakładce Finanse, w zakładce Programy Ministra

Data: 
wtorek, 10 Styczeń, 2017 - 12:45