Konsultacje społeczne

Wersja do wydrukuPDF version

Konsultacje społeczne projektu dokumentu pn.: „Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wilków”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

            Wójt Gminy Wilków zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn.: „Plan działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Wilków”.

            Uwagi i opinie można składać w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag. Wypełnione formularze należy złożyć osobiście, wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Wilków, Wilków 62A, 24-313 Wilków z dopiskiem „Konsultacje – PGN” lub wysłać na adres e-mail: kdzierzak@gminawilkow.pl (z dopiskiem w temacie wiadomości: „Konsultacje – PGN”).

            Uwagi i opinie należy przekazywać w terminie do dnia 4 grudnia 2015 r.

            Plan gospodarki niskoemisyjnej jest kluczowym dokumentem regulującym działania gminy w zakresie ochrony i poprawy jakości powietrza, a także zmniejszenia zużycia energii zgodnie z wymogami unijnymi. Dokument nakreślił działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.

            Zadania ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą miały większe szanse na uzyskanie dofinansowania projektu w ramach funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 na zadania inwestycyjne z zakresu efektywności energetycznej m.in. termomodernizację budynków oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Plik formularz uwag.docx11.76999999999999957367 KB
Plik Projekt PGN_gmina Wilkow.docx2.490000000000000213163 MB
Data: 
czwartek, 26 Listopad, 2015 - 10:30