LIX zwyczajna sesja Rady Gminy

Wersja do wydrukuPDF version

LIX zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 23 maja 2018 roku  (środa) o godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji  i powitanie;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji;
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym;
 6. Podjęcie uchwał:
 1.  w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/169/2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków;
 1. Podjęcie apelu Rady Gminy Wilków w sprawie podjęcia niezwłocznych działań konserwacyjnych zmierzających do zabezpieczenia wybudowanych wałów wiślanych oraz wałów wstecznych rzeki Chodelki;
 2. Interpelacje i zapytania;
 3. Sprawy różne i wolne wnioski;
 4. Zakończenie obrad.
Data: 
piątek, 18 Maj, 2018 - 09:15