LV Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

LV, sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 15 lutego 2018 roku  (czwartek) o godzinie 1500  w Sali Narad Urzędu Gminy w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji ;
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów:
 • Nr XLVI/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 r.
 • Nr XLIX/2017 z dnia 31 października 2017 r.
 • Nr LI/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r.
 • Nr LII/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.
 1. Interpelacje i zapytania;
 2. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/121/2013 Rady Gminy Wilków z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik,
 • w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wilków w 2018 roku.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.
Data: 
środa, 14 luty, 2018 - 11:00