LVII Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

LVII, sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2018 roku  (poniedziałek) o godzinie 1400 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji ;
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad;
 3. Przyjęcie protokołów:
 • Nr LVI/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
 1. Interpelacje i zapytania;
 2. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/82/2016 Rady Gminy Wilków z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wilków,
 • w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonywania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych,
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości,
 • w sprawie współdziałania Gminy Wilków z Gminą Karczmiska w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie,
 • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wilków w 2018 r.
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2018.
 • w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wilków za rok 2017
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zakończenie obrad.

 

Data: 
wtorek, 24 Kwiecień, 2018 - 16:00