LXI Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

 LXI zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 17 lipca 2018 roku  (wtorek) o godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji  i powitanie;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji;
 1. Nr LIX/2018 z dnia 23 maja 2018r.,
 2. Nr LX/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r.,
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym;
 2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/29/2015 Rady Gminy Wilków z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkowie;
 2. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości;
 3. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy Wilków;
 1. Podjęcie apelu Rady Gminy Wilków w sprawie sytuacji na rynku owoców miękkich;
 2. Interpelacje i zapytania;
 3. Sprawy różne i wolne wnioski;
 4. Zakończenie obrad.
Data: 
wtorek, 17 Lipiec, 2018 - 08:15