LXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

LXII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 roku  (piątek) o godzinie 1500 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji  i powitanie;
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
 1. Nr LIX/2018 z dnia 23 maja 2018r.,
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym;
 2. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków;
 2. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków;
 3. w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w trybie przetargowym w miejscowości Brzozowa, Kąty, Zastów Polanowski;
 4. w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wilków;
 5. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018;
 1. Interpelacje i zapytania;
 2. Sprawy różne i wolne wnioski;
 3. Zakończenie obrad.
Data: 
czwartek, 23 Sierpień, 2018 - 08:30