LXIII Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

LXIII zwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku  (czwartek) o godzinie 1400 w Sali Konferencyjnej w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji i powitanie,
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad,
  4. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji,
  5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy od początku kadencji,
  6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wilków za I półrocze 2018 r.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Sprawy różne i wolne wnioski;
  9. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wilków

      Henryk Pawłowski

Data: 
poniedziałek, 15 Październik, 2018 - 08:45