LXIV Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

LXIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 30 października 2018 roku  (wtorek) o godzinie 1400 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji  i powitanie;
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad;
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
  4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej:
  2. w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok;
  1. Interpelacje i zapytania;
  2. Sprawy różne i wolne wnioski;
  3. Zakończenie obrad.

    Przewodniczący Rady Gminy Wilków

         Henryk Pawłowski

Data: 
poniedziałek, 29 Październik, 2018 - 11:45