Nabór do komisji konkursowej

Wersja do wydrukuPDF version

Wójt Gminy Wilków informuje, iż na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm)w związku z ogłoszonym konkursem,  organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy mogą zgłaszać swoich przedstawicieli w skład komisji konkursowej w terminie do dnia 21 stycznia 2019 r.. Z prac komisji wyłącza się osoby wskazane przez te organizacje i podmioty wymienione w art.3 ust 3 ustawy, które biorą udział w konkursie.

 

 

Data: 
wtorek, 15 Styczeń, 2019 - 15:15