Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

III nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 900 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzanie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 rok,
  2. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 roku,
  3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wilków na 2019 rok,
  4. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019,
  5. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wilków,
  6. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej.

5. Zakończenie obrad.

 Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Jakubowski

Data: 
piątek, 30 Listopad, 2018 - 10:45