Nowe wzory deklaracji podatkowych od 1.07.2019

Wersja do wydrukuPDF version

Informujemy, że od 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe druki deklaracji i informacji podatkowych. Wszyscy podatnicy, którzy nabyli nieruchomość po 1.07.2019 r. zobowiązani są złożyć deklaracje i informacje na nowych formularzach. Druki są do pobrania w Urzędzie Gminy Wilków - Referat Podatkowy, pok. nr 108, lub w wersji elektronicznej poniżej (wersja edytowalna WORD oraz PDF):

Deklaracja na podatek od nieruchomości:

DN-1.doc    DN-1.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

ZDN-1.doc    ZDN-1.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

ZDN-2.doc     ZDN-2.pdf

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych:

IN-1.doc     IN-1.pdf

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

ZIN-1.doc    ZIN-1.pdf

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

ZIN-2.doc    ZIN-2.pdf

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników:

ZIN-3.doc     ZIN-3.pdf

Deklaracja na podatek rolny:

DR-1.doc     DR-1.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

ZDR-1.doc    ZDR-1.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

ZDR-2.doc    ZDR-2.pdf

Informacja o gruntach:

IR-1.doc    IR-1.pdf

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

ZIR-1.doc   ZIR-1.pdf

Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

ZIR-2.doc    ZIR-2.pdf

Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników:

ZIR-3.doc    ZIR-3.pdf

Deklaracja na podatek leśny:

DL-1.doc    DL-1.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

ZDL-1.doc    ZDL-1.pdf

Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

ZDL-2.doc    ZDL-2.pdf

Informacja o lasach:

IL-1.doc    IL-1.pdf

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu:

ZIL-1.doc    ZIL-1.pdf

Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania:

ZIL-2.doc    ZIL-2.pdf

Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników:

ZIL-3.doc    ZIL-3.pdf

Podatnicy, którzy nabyli nieruchomość do 30 czerwca 2019 r. składają deklaracje na drukach obowiązujących przed 1.07.2019 (tutaj)

Data: 
piątek, 27 Grudzień, 2019 - 10:30