NOWY SPRZĘT DLA STRAŻY

Wersja do wydrukuPDF version

W dniu 19.10.2018 r. w sali konferencyjnej urzędu odbyło się uroczyste przekazanie wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy ze Środków Funduszu Sprawiedliwości- Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencyjnej  którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Gmina Wilków zakupiła sprzęt i wyposażenie za łączną kwotę 28 455,00 zł, wkład gminy 284,55 zł. dla niżej wymienionych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.:

OSP Dobre - latarka akumulatorowa  - wartość 885 zł

OSP Kosiorów - sprzęt do oznakowania terenu akcji – wartość 343,99 zł

OSP Rogów - defibrylator, detektor prądu – łączna kwota 8 410,01 zł

OSP Wilków - defibrylator, parawan do osłony miejsca zdarzenia – łączna kwota 7 616

OSP Wólka Polanowska - defibrylator, zestaw ratownictwa medycznego – łączna kwota 11 200 zł.

W uroczystym przekazaniu sprzętu wzięli udział przedstawiciele gminy wraz z Wójtem Gminy Joanną Kowalską, oraz przedstawiciele jednostek OSP.

Zakupione wyposażenie umożliwi jednostkom OSP sprawne udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym.

GALERIA

Data: 
piątek, 19 Październik, 2018 - 11:00