OTWARTY KONKURS OFERT

Wersja do wydrukuPDF version

WÓJT GMINY WILKÓW

Na podstawie art. 13 ust, 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).

Ogłasza Otwarty konkurs ofert

na zadania pn:

1) "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wilków"

2) "Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego"

Pliki do pobrania: 
Data: 
wtorek, 9 luty, 2016 - 15:00