Pierwsza Uroczysta Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

 I sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 roku  (poniedziałek) o godzinie 1000 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji .
  2. Wręczenie radnym i wójtowi zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych.
  4. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Wilków.
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:

a) zgłaszane kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy,

b) powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c) prezentacja kandydatów (wystąpienia);

d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

6.  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

    a) zgłaszane kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,

    b)  powołanie Komisji Skrutacyjnej,

    c)  prezentacja kandydatów (wystąpienia),

    d) przeprowadzenie głosowania (tajnego),

    e) podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zakończenie obrad.

 

Data: 
poniedziałek, 19 Listopad, 2018 - 09:30