Program Stypendia Pomostowe edycja XVI

Wersja do wydrukuPDF version

Agencja Nieruchomości Rolnych  informuje, że uruchomiona została XVI Edycja „Programu Stypendiów Pomostowych 2017/2018". Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w Łodzi, natomiast Agencja Nieruchomości Rolnych uczestniczy w Segmencie IA Programu jako organizator wstępnej rekrutacji kandydatów.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2017 roku i będą spełniać łącznie następujące kryteria:

są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;

pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód wyliczony z czerwca 2017). osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90,

kandydat do stypendium spełniający wyżej określone kryteria, eo przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.styper.dia-pomostowe.pl: aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 3 lipca 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku do godz. 16-tej; po zakończeniu wypełniania wniosku kandydat drukuje z systemu wniosek i listę załączników, podpisuje wniosek i łącznie z kompletem załączników składa w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Lublinie przy ul. Karłowicza 4 w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2017 roku; wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości w terminie do 9 października 2017 roku ogłasza listę stypendystów, zawiadamia każdego stypendystę o przyznaniu i sposobie wypłaty stypendium, roczne stypendium wynosi 5000 zł, wypłacane jest w 10 miesięcznych, równych ratach na indywidualne konta stypendystów.

Przekazuję w załączeniu ulotkę - Maturzysto!!!. Regulamin łącznie z algorytmem obliczenia liczby punktów dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.fep.lodz.pl

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon INFORMACJA557.5299999999999727152 KB
Data: 
wtorek, 2 Maj, 2017 - 10:45