Promesa na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie

Wersja do wydrukuPDF version

Na wniosek Gminy Wilków – Pana Daniela Kusia, zaopiniowany pozytywnie przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30 października 2015 roku w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska zostało przyznane dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogowie w następujących kwotach:

-              budżet Gminy - 440 000 zł,

-              Narodowy/Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 224 000 zł,

-              dotacja Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego / Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - 86 000 zł,

-              inne- 10 000 zł.

Data: 
piątek, 24 Maj, 2019 - 08:00