Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków

Wersja do wydrukuPDF version

Wójt Gminy Wilków informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie ogłosił nabór do „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” w ramach którego możliwe będzie wykonanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych.

Finansowane będą kompletne  przydomowe  oczyszczalnie  ścieków  wyposażone  w  reaktory  biologiczne,  których producenci i dostawcy przedstawią:

- deklaracje   właściwości   użytkowych   zgodne   z   normą   zharmonizowaną PN-EN 12566-3+A2:2013-10 lub nowszą;

-raporty z badań wyrobu wystawione przez laboratoria notyfikowane przez Komisję Europejską, potwierdzające informacje przedstawione w deklaracjach właściwości użytkowych

Projekt skierowany jest do gospodarstw domowych na terenie Gminy Wilków. Przewidywany wkład własny to około 50% wartości oczyszczalni tj. ok. 8 000 zł.

Realizacja projektu będzie uzależniona od liczby chętnych oraz pozytywnego rozpatrzenia wniosku złożonego przez Gminę do WFOŚiGW w Lublinie.

Ankiety udziału są do pobrania w Urzędzie Gminy pok. nr 204, na stronie internetowej www.gminawilkow.pl oraz u Sołtysów.

Termin składania ankiet do dnia 28 sierpnia 2019 r. -  pok. 204.

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Ankieta Dotycząca Przydomowej Oczyszczalni Ścieków25.69999999999999928946 KB
PDF icon Informacja18.66000000000000014211 KB
Data: 
czwartek, 8 Sierpień, 2019 - 12:00