PRZYGOTOWANIA ROZPOCZĘTE

Wersja do wydrukuPDF version

W związku z: prowadzaniem prac przygotowawczych do okresu zimowego 2016/2017 Wicestarosta Opolski  przekazał  instrukcje i rekomendacje dla Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego, w zakresie bezpieczeństwa  w okresie zimowym.   

Wójt Gminy na specjalnie w tym celu zorganizowanym spotkaniu przekazała je członkom Zespołu. Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, ustalono i rozdzielono zadania, oraz zakres działań na wypadek niekorzystnych warunków które mogą zaistnieć podczas zbliżającej się zimy.

Do najistotniejszych z nich należą:

1. informowanie  ludności o możliwości pogorszenia się warunków  pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach    związanych z  okresem  zimowym, w tym publikowanie  na stronie internetowej  ostrzeżeń i zaleceń.

2. Kontrolowanie :warunków bytowych osób  objętych pomocą społeczną ( niepełnosprawni , osoby niezaradne  życiowo i      samotne) 

3. monitorowanie aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej pod kątem występowania intensywnych opadów  śniegu które mogą spowodować nieprzejezdność dróg.  

W najbliższym czasie Sołtysi otrzymają szczegółowe instrukcje dotyczące sposobów informowania i alarmowania w przypadku wystąpienia na ich terenie jakichkolwiek zimowych zagrożeń. 

 

Data: 
czwartek, 17 Listopad, 2016 - 21:00