Stypendium szkolne

Wersja do wydrukuPDF version

Pomoc materialna uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Wilków przysługuje w formie:

  • stypendium szkolnego,
  • zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 528,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:

  • bezrobocie,
  • niepełnosprawność,
  • ciężka lub długotrwała choroba,
  • wielodzietność,
  • alkoholizm lub narkomania,
  • brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • gdy rodzina jest niepełna.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 01 września do dnia 15 września 2019 roku w Urzędzie Gminy Wilków w pokoju 107.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać na stronie internetowej lub w Urzędzie Gminy Wilków Pok. 107.

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
Plik Wniosek stypendium.docx19.78999999999999914735 KB
Data: 
piątek, 6 Wrzesień, 2019 - 09:45