Szansa na aktywizację

Wersja do wydrukuPDF version

Szanowni Państwo,

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” realizuje projekt „Szansa na aktywizację". W ramach projektu oferujemy bezpłatne wsparcie dla pozostających bez zatrudnienia kobiet z obszaru województwa lubelskiego”

Projekt skierowany jest do kobiet będących w wieku 30 lat i więcej, spełniających jeden z poniższych warunków:

- rolniczki lub domowniczki rolników z gospodarstwem do 2 ha przeliczeniowych

i/lub

-  kobiety bezrobotne powyżej 12 miesięcy (zarejestrowane bądź nie w urzędzie pracy).

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

 • 3- miesięczne płatne staże zawodowe,
 • Doradztwo zawodowe (grupowe - 24 godziny/grupę i indywidualne - 4 godziny/osobę)
 • Pośrednictwo pracy (6 godzin/osobę)
 • Szkolenia (170 godz.):
 • ADMINISTRACJA BIUROWA Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA
 • lub
 • USŁUGI GASTRONOMICZNE I OBSŁUGA KLIENTA W GASTRONOMII

                                                

UCZESTNICZKOM ZAPEWNIAMY:

 • stypendium szkoleniowe w wysokości 8 zł/godzinę szkolenia*;
 • stypendium stażowe w wysokości 1750 zł/miesiąc*;
 • zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)
 • materiały szkoleniowe (skrypty);
 • materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);
 • catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;
 • certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje;
 • ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

          *koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

 

Zgłoszenia można składać  w biurze  projektu (20-016 Lublin, ul. Narutowicza 57/4) od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl, pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560, mail: ffi@ffi.org.pl.

Data: 
poniedziałek, 17 Lipiec, 2017 - 13:30