Szkolna Akademia Umiejętności (SZAU)

Wersja do wydrukuPDF version

Gmina Wilków w okresie od 01-09 - 2017r. do 30-06-2019r. realizować będzie projekt „ Szkolna Akademia Umiejętności (SZAU)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowal2 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne (umowa nr: RPLU.12.02.00-06-00173/16-00). Realizatorem zajęć będzie Zespół Szkół Publicznych w Zagłobie.

Celem projektu 1RPLO WL.2014-2020 zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez podniesienie u 103(49 dziewczynek) uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Zagłobie kompetencji kluczowych z uwzględnieniem właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez polepszenie bazy dydaktycznej i wyposażenie szkoły w sprzęt ni urządzenia przydatne w zajęciach, a także poprzez podniesienie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli.

Projekt skierowany jest do 103 uczniów i uczennic uczęszczających do ZSP w Zagłobie, Gmina Wilków (gm. Wiejska) woj. lubelskie oraz 20 nauczycieli zatrudnionych w ZSP w Zagłobie.

W ramach projektu prowadzone będą zajęcia przyrodnicze kl.1-6 -1 godzina w tygodniu, zajęcia matematyczne kl. 4-6-1 godzina w tygodniu, język włoski kl.4-6-1 godzina w tygodniu, język angielski kl.1-6 -2 godziny w tygodniu, język niemiecki kl. 4-6-1 godzina w tygodniu, informatyka kl. nl-6-2 godziny w tygodniu, zajęcia terapeutyczne kl. 1-6 dla 5 grup po 1 godzinie w tygodniu oraz 3 szkolenia dla 20 nauczycieli (jednodniowe, siedmiodniowe i trzydniowe).

Planowane efekty to podniesienie kompetencji w obszarze ICT, poprawa poziomu edukacji, poprawa efektywności kształcenia , dostosowanie bazy ZSP do wyzwań nowoczesnego procesu dydaktycznego poprzez doposażenie pracowni, kształtowanie umiejętności komunikowania się poprzez naukę języków obcych .

Wartość projektu -712117,08zł

Wkład UE -605299,51ZŁ

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon REGULAMIN Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie (SZAU)1.879999999999999893419 MB
Data: 
wtorek, 19 Wrzesień, 2017 - 15:15