Udostępnienie do wglądu spisu wyborców Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

Informacja
Wójta Gminy Wilków

w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców Gminy Wilków

      Działając stosownie do zapisu art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019, poz. 684 i 1504) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zawiadamiam, że został sporządzony spis wyborców Gminy Wilków.              
Spis wyborców będzie udostępniany do wglądu w Urzędzie Gminy Wilków w Referacie Spraw Społeczno-Obywatelskich, pokój nr 206 w dniach od 23 września 2019 r. do 7 października 2019 r. w godzinach 715 -1515 z wyjątkiem wtorku w godzinach 800 -1600.

                                                                 Wójt Gminy Wilków

                                                                       Daniel Kuś

Data: 
poniedziałek, 23 Wrzesień, 2019 - 11:45