VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

 VII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 18 marca 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 900 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

 

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzanie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
  2. w sprawie zmiany uchwały nr VI/25/2019 Rady Gminy Wilków z dnia           5 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019 – 2023,
  3. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  4. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok.

5. Zakończenie obrad.

 

   Przewodniczący Rady Gminy

     Tomasz Jakubowski

Data: 
poniedziałek, 18 Marzec, 2019 - 07:45