Wójt Gminy Wilków ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy: ,,Moja gmina najpiękniejsza w regionie’’.

Wersja do wydrukuPDF version

Wójt Gminy Wilków ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy: ,,Moja gmina najpiękniejsza w regionie’’.

 

Regulamin konkursu ,,Moja gmina najpiękniejsza w regionie’’.

 

Celem konkursu jest zwiększenie rozpoznawalności gminy Wilków na terenie województwa lubelskiego.

Tematyka konkursu:

Promocja gminy Wilków przez wskazanie:

  • Miejsc atrakcyjnych turystycznie
  • Zabytków
  • Miejsc pamięci narodowej
  • Instytucji
  • Zakładów usługowo-produkcyjnych

Konkurs obejmuje również zaprojektowanie wjazdu na parking gminny od strony Dworku Przepiórka.

Ponieważ gmina Wilków jest zagłębiem chmielowym i sadowniczym, projekt wjazdu powinien ten element uwzględniać.

Forma prac.

Prace konkursowe należy wykonać w formie opisowej z zamieszczeniem fotografii, szkiców, wywiadów z mieszkańcami, techniką komputerową – 10 kartek  A4 (jedno lub dwustronnie).

Prace można wykonywać  indywidualnie, w parach lub grupach trzyosobowych.

W grupie mogą być osoby z różnych klas.  

Kryteria oceny:

  • Pomysłowość szaty graficznej
  • Estetyka pracy
  • Oryginalność ujęcia tematu
  • Forma opracowania pracy

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych z terenu gminy Wilków.

Najciekawsze prace zostaną wyłożone w urzędzie gminy do obejrzenia przez mieszkańców. Termin składania prac – do 14 czerwca 2019 r. w sekretariacie urzędu gminy.

Zwycięzcy otrzymają nagrody.

Data: 
wtorek, 21 Maj, 2019 - 08:15