Wilków Położenie

Wersja do wydrukuPDF version

Dla turystów, którzy z roku na rok coraz liczniej i chętniej odwiedzają Lubelszczyznę, Powiśle kojarzy się przede wszystkim z regionem zlo­kalizowanym w zachodniej części powiatu opolskiego. Obrazowo moż­na to przedstawić jako przyległe do Wisły tereny pomiędzy mostami w Annopolu i Puławach, a gmina Wilków zlokalizowana jest pośrodku tego odcinka.

Urozmaicająca rzeźbę terenu stroma krawędź doliny Wisły, liczne wąwozy lessowe, tworzące silnie rozgałęzione systemy dolinne, tzw. suche doliny i bezodpływowe zagłębienia, nadwiślańskie pola wydmo­we, równiny i łąki, czynią z tego zakątka miejsce naprawdę godne tury­stycznej eksploracji. Nie dziwi więc fakt, że tereny Lubelskiego Powiśla w 90% objęte są różnorakimi formami ochronnymi. Do najważniejszych i najbardziej znaczących należą: -Chodelski Obszar Chronionego Krajobrazu -Kazimierski Park   Krajobrazowy -Rezerwat „Skarpa Dobrska" -Rezerwat „Krowia Wyspa".

0wyjątkowości Powiśla decyduje przede wszystkim, piękny, uroz­maicony różnorodną rzeźbą terenu, niezwykle malowniczy krajobraz; doskonale wkomponowane weń owocowe sady i wprowadzony na Powiśle w ostatnim stuleciu - chmiel, którego symetryczne, emanu­jące soczystą zielenią poletka, szczególnie wczesną wiosną i jesienią, stanowią idealne uzupełnienie tej przyrodniczej kompozycji.

Na terenach obecnej gminy nie ma znaczących obiektów zabytkowych, nie zanotowano też wielkich historycznych wydarzeń. Do najcenniej­szych istniejących zabytków należy kościół parafialny pw. św. Florianaiśw. Urszuli, Kaplica w stylu klasycystycznym z 1734 r.

Dzięki zróżnicowanym formom terenowym - Powiśle to idealny te­ren dla wszystkich tych, którzy preferują czynne formy wypoczynku. W ostatnich latach przeprowadzono i odnowiono ponad 95 km szlaków turystycznych, przeznaczonych zarówno dla turystyki pieszej, jak i ro­werowej, oraz narciarskiej.

                                       Zapraszamy!

Data: 
środa, 25 luty, 2015 - 13:00