WOJEWÓDZKI KONKURS NA PALMĘ I PISANKĘ WIELKANOCNĄ

Wersja do wydrukuPDF version

Celem konkursu jest upowszechnianie tradycji i folkloru, popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej oraz aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.
Udział w konkursie wzięli :
Stowarzyszenie Klub Seniora w kategorii:
Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilkowie:
Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną
Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki”:
Palma tradycyjna
Organizatorami konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.
Do Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim w dniu 8 kwietnia 2019 roku zostały dostarczone prace konkursowe, wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 kwietnia 2019 roku podczas wspólnej imprezy tradycyjno-obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Do udziału w imprezie zaproszeni są wszyscy zakwalifikowani uczestnicy konkursu wraz z dwiema osobami towarzyszącymi. GALERIA

Data: 
czwartek, 11 Kwiecień, 2019 - 08:30