Wyniki Otwartego Konkursu Ofert

Wersja do wydrukuPDF version

Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Wilków informuje, iż w wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury i sportu na terenie Gminy Wilków, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej przyznane zostały dotacje niżej wymienionym Stowarzyszeniom:

  1. Ludowy Klub Sportowy „Wilki”, Szczekarków Kolonia 43 – 40 000zł
  2. KS „Jaworzanka” Rogów 92 – (oferta odrzucona na etapie formalnym )
  3. Uczniowski Klub Sportowy „Powiśle” w Wilkowie, Wilków 66 – 5 000zł

Na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 13 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z póz. zm.) Wójt Gminy Wilków informuje, iż w wyniku Otwartego Konkursu Ofert na realizację w 2017 r. zadania publicznego z zakresu wspierania zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, po zasięgnięciu opinii Komisji Konkursowej przyznane zostały dotacje niżej wymienionym Stowarzyszeniom:

  1. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dobre, Dobre 13 – 3 250 zł
  2. Regionalne Towarzystwo Powiślan w Wilkowie, Wilków 66a – 2 000 zł
  3. Stowarzyszenie  „Klub Seniora” w gminie Wilków, Wilków 11 – 1 500zł
  4. Stowarzyszenie Kobiet „Rogowianki”, Rogów 92 – 3 250zł
Pliki do pobrania: 
ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie sport.pdf211.9000000000000056843 KB
PDF icon ogłoszenie kultura sztuka.pdf223.9600000000000079581 KB
Data: 
środa, 15 Marzec, 2017 - 15:00