X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 31 maja 2019 roku (piątek) o godzinie 1330 w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzanie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
 2. w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok,
 3. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/83/2016 Rady Gminy Wilków z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 4. w sprawie współdziałania Gminy Wilków z Gminą Karczmiska w zakresie działań związanych z monitoringiem składowiska odpadów w Rogowie,
 5. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,
 6. w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na stanowisko pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.
 1.  Zakończenie obrad.

 

                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                          Tomasz Jakubowski

Data: 
czwartek, 30 Maj, 2019 - 12:00