XII sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

XII sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 roku (piątek) o godzinie 1000 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.;

- w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy Wilków;

- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji;

- w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wilków;

- w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego”;

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Wilków.

5. Składanie interpelacji i zapytań.

6. Sprawy różne i wolne wnioski;

7. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

       Tomasz Jakubowski

Data: 
poniedziałek, 22 Lipiec, 2019 - 08:00