XIX sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

 XIX sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 1600 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołów:

- XIV/2019,

- XV/2019,

- XVI/2019,

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.

7. Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 rok,
  2. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 roku,
  3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wilków na 2020 rok,
  4. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Wilków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

8. Interpelacje i zapytania.

9.  Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

       Tomasz Jakubowski

Data: 
piątek, 22 Listopad, 2019 - 14:00