XLIII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

  XLIII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 5 lipca 2017 roku  (środa) o godzinie 1500 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji ;
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
  3. Interpelacje i zapytania;
  4. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów w szkołach prowadzonych przez gminę Wilków,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/112/2017 Rady Gminy Wilków z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Wilków,
  • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,
  • w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017.
  1. Sprawy różne i wolne wnioski;
  2. Zakończenie obrad.
Data: 
poniedziałek, 3 Lipiec, 2017 - 15:00