XLIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

 LIV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 6 lutego 2018 roku  (wtorek) o godzinie 1700 w Sali Narad w budynku Urzędu Gminy Wilków

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji;

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;

3. Interpelacje i zapytania;

4. Podjęcie uchwał: 

- w sprawie przekazania skargi według właściwości

5. Sprawy różne i wolne wnioski;

6. Zakończenie obrad.

Data: 
wtorek, 6 luty, 2018 - 09:30