XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

 XX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 6 grudnia 2019 roku (piątek) o godzinie 1100 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad).

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

- w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.;

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wilków

            Tomasz Jakubowski

Data: 
czwartek, 5 Grudzień, 2019 - 08:30