XXI sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

XXI sesja Rady Gminy Wilków odbędzie się w dniu 20 grudnia 2019 roku (piątek) o godzinie 10:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu Nr XVII/2019.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Wilków o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy z okresu międzysesyjnego.

7. Uchwalenie wieloletniej prognozy finansowej:

a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały Rady Gminy Wilków w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

b) przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

c) podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

8. Uchwalenie budżetu Gminy Wilków na 2020 rok: 

a) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b) odczytanie wniosków nie uwzględnionych w projekcie budżetu,

c) odczytanie opinii komisji Rady Gminy Wilków,

d) przedstawienie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionego przez Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,

e) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.

f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej na 2020 rok,

g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

9. Podjęcie uchwał:

a) sprawie zmian budżetu gminy na rok 2019

b) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Wilków w 2020 roku,

c) w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/75/2019 Rady Gminy Wilków z dnia 29 października 2019 roku w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilkowie,

d) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wilków w celu przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

10. Interpelacje i zapytania.

11. Sprawy różne i wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Wilków

Tomasz Jakubowski

 

Data: 
wtorek, 10 Grudzień, 2019 - 10:15