XXIV sesja Rady Gminy Wilków

Wersja do wydrukuPDF version

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Wilków, która odbędzie się w dniu 17 maja 2016 roku (wtorek) o godzinie 8°° w Sali Widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie sesji;

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;

3. Interpelacje i zapytania;

4. Podjęcie uchwał:

- w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu

zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie,

- w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków na Pomoc rzeczową,  zasiłki

okresowe i zasiłki celowe.

5. Sprawy różne i wolne wnioski;

6. Zakończenie obrad.

Data: 
środa, 11 Maj, 2016 - 11:30