Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie.

Wersja do wydrukuPDF version

Gmina Wilków informuje, że na podstawie umowy pożyczki Nr 35/2019/P/NZS z dnia 23.10.2019r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie otrzymaliśmy pożyczkę na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.” Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rogowie." Wysokość pożyczki wynosi 440 000,00zł. ( słownie zł. czterysta czterdzieści tysięcy złotych 00/100)

Data: 
wtorek, 17 Grudzień, 2019 - 14:30