ZAWIADOMIENIE

Wersja do wydrukuPDF version

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) zwołuję  XXVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilków, która odbędzie się w dniu 9 czerwca 2016 roku  (czwartek) o godzinie 1500 w budynku Urzędu Gminy Wilków (sala narad)

 

Projekt porządku obrad:

  1. Otwarcie sesji ;
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
  3. Interpelacje i zapytania;
  4. Podjęcie uchwały:

- w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok;

  1. Sprawy różne i wolne wnioski;
  2. Zakończenie obrad.
Data: 
wtorek, 7 Czerwiec, 2016 - 11:15