ZAWIADOMIENIE

Wersja do wydrukuPDF version

XLIX nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilków, odbędzie się w dniu 31 października 2017 roku  (wtorek) o godzinie 1500  (sala widowiskowa) GBP w Wilkowie.

Projekt porządku obrad:

 1. Otwarcie sesji ;
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
 3. Interpelacje i zapytania;
 4. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2017,
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2017 r.,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Wilkowie, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wilkowie.,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoła Podstawowa w Zagłobie  w Zespole Szkół Publicznych w Zagłobie  w ośmioletnią Szkołę Podstawową.,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu.
 1. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy Wilków za I półrocze 2017 r.
 2. Sprawy różne i wolne wnioski;
 3. Zakończenie obrad.
Data: 
wtorek, 24 Październik, 2017 - 15:30